Analysförteckning

Sök på bokstav:

Ledv-Kristaller
VAS Provkod: KRIST
Analyserande lab:

KEM (Hstd)

Klinisk Kemi Halland
Falkenberg 0346-560 82
Halmstad 035-13 18 00
Kungsbacka 0300-56 51 67
Varberg 0340-48 14 25
Remiss:

VAS (KEM) alt. Klinisk kemi 1 (kommentarsfält)

Provtagningsmaterial:

Na-Heparin-Fluoridrör (FH) 5 mL grå propp

Obs!
Röret får inte ha tillsats av oxalat.
Använd Websesam art.nr. 20155 (BD 367764)
Kommentar/mer info:

Fylls endast till hälften.
Minimimängd 1 mL. Blanda röret noga.

Omfattar Pyrofosfat- och Uratkristaller.

Om patienten fått lokal kortison-behandling i leden ses ibland ”pseudokristaller” upp till en månad efter behandling. Detta kan göra att provet inte går att bedöma.

Ledvätska hållbart 48 tim.

Referensintervall:
NEG
Analysfrekvens: Vardagar
Pris: se prislista i högerkolumnen
Uppdaterad 2018-04-04 kl 03:17 av Rosita Ivarsson