Analysförteckning

Sök på bokstav:

Ledv-Laktat
VAS Provkod: LAKTL
Analyserande lab:

KEM (Hstd)

Klinisk Kemi Halland
Falkenberg 0346-560 82
Halmstad 035-13 18 00
Kungsbacka 0300-56 51 67
Varberg 0340-48 14 25
Remiss:

VAS (KEM) alt. Klinisk kemi 1 (kommentarsfält)

Provtagningsmaterial:

Na-Heparin-Fluoridrör (FH) 5 mL grå propp

Obs!
Röret får inte ha tillsats av oxalat.
Använd Websesam art.nr. 20155 (BD 367764)
Kommentar/mer info:

Obs!
Röret får inte ha tillsats av oxalat.
Använd Mediq art.nr. 20155 (BD 367764)

Röret fylls endast till hälften.

Minimimängd 1 mL

Blanda röret noga.

Provet lämnas omedelbart till laboratoriet alt. centrifugeras omedelbart och avskiljs från bottensatts.
Om Ledv-Celler ska analyseras på samma rör lämnas provet omedelbart ocentrifugerat till laboratoriet.

Enhet: mmol/L
Referensintervall:
0,6 - 3,1
Analysfrekvens: Akut
Pris: se prislista i högerkolumnen
Ackrediterad: Ja
Uppdaterad 2018-04-04 kl 03:18 av Rosita Ivarsson