Analysförteckning

Sök på bokstav:

Pt-Laktostolerans
Analyserande lab:

KEM (Hstd, Vbg)

Klinisk kemi Halland
Falkenberg 0346-560 82
Halmstad 035-13 18 00
Kungsbacka 0300-56 51 67
Varberg 0340-48 14 25
Remiss:

Konsult remiss

» Konsult remiss
Provtagning: För utförande på laboratoriet se rubrik Provtagning: » Tilläggsinformation
Kommentar/mer info:

Efter peroral tillförsel.

För patientnära utförande av undersökningen på den egna avdelningen kan beskrivning och ev ytterligare information erhållas från
laboratoriet på tfn 035-13 18 05.

Referensintervall:

Se utlåtande

Pris: se prislista i högerkolumnen
Ackrediterad: Ja
Uppdaterad 2017-01-11 kl 03:33 av Joel Holm