Analysförteckning

Sök på bokstav:

P-LD (Laktatdehydrogenas)
VAS Provkod: LD
Analyserande lab:

KEM (Hstd, Vbg)

Klinisk kemi Halland
Falkenberg 0346-560 82
Halmstad 035-13 18 00
Kungsbacka 0300-56 51 67
Varberg 0340-48 14 25
Remiss:

VAS (KEM) alt. Klinisk kemi 1

Provtagningsmaterial:

PST-rör 3 mL mintgrön propp

Enhet: µkat/L
Referensintervall:
≤180 dgr: 0 - 17.0
181 dgr-3 år: 0 - 8,5
4-16 år: 0 - 5,1
17-70 år: 1,8 - 3,4
>70 år: 1,9 - 4,2
Svarstolkning: Eftersom LD finns i röda blodkroppar kommer hemolys, intravaskulär eller in-vitro (såsom den som sker under provtagning), att orsaka en ökning av plasma-LD. För att skilja mellan intravaskulär hemolys och hemolys som har inträffat som en artefakt av blodprovtagning/ provhantering bör man leta efter makrocytos och andra hematologiska aspekter av hemolys.
Analysfrekvens: Akut/Dagligen
Pris: se prislista i högerkolumnen
Ackrediterad: Ja
Uppdaterad 2017-05-24 kl 10:19 av Joel Holm