Analysförteckning

Sök på bokstav:

S-LH (Lutropin)
VAS Provkod: LH
Analyserande lab:

KEM (Vbg)

Klinisk Kemi Halland
Falkenberg 0346-560 82
Halmstad 035-13 18 00
Kungsbacka 0300-56 51 67
Varberg 0340-48 14 25
Remiss:

VAS (KEM) alt. Klinisk kemi 3

Provtagningsmaterial:

SST-rör 3,5 mL gul propp

Enhet: IE/L
Referensintervall:
Före pubertet:: 0 - 10
Kvinnor:
Follikulär fas: 1 - 20
Mid cykel: 15 - 100
Luteal fas: 1 - 20
Efter menopaus: 10 - 65
Män: 2 - 10
Analysfrekvens: 1 gång/vecka
Pris: se prislista i högerkolumnen
Ackrediterad: Ja
Uppdaterad 2017-01-11 kl 03:35 av Joel Holm