Analysförteckning

Sök på bokstav:

Vätskebaserad cervixcytologi
Analyserande lab:

CYT

Klinisk patologi/cytologi
Länssjukhuset Halmstad
035 -131874 eller 44
Remiss:

Vaginalcytologi eller Gynekologisk cellprovskontroll

Remiss hittar du under tilläggsinformation. » Tilläggsinformation
Provtagningsmaterial:

Plastspatel, cervixborste och burk med fixeringsvätska PreservCyt solution.

Mediq nr.55230 Preservcyt kit, 250 vial 20MLTHINPREP GYN BURK VIT
Mediq nr.55231 Preservcyt kit, 50 vial 20ML NONGYN BURK-GRÖN THINP
Samma innehåll endast antalet burkar i förpackningen skiljer.
Provtagning: Provet tas före palpation och lokal behandling. Spekulum bör användas utan glidmedel men kan fuktas med koksaltlösning.

Provet tas från två ställen portio och endocervix(gynekologisk cellprovskontroll).Vid vaginalcytologi tas provet från tre ställen portio och endocervix (cervixkanalen)och vagina(bakre fornix).
Bakre fornix skrapas med cervixspatel och sekretet vispas ordentligt runt i fixeringsvätskan c:a 10 varv så att botten på burken vidröres.
Provet från portio tas på samma sätt.
Prov från endocervix tas med cervixborste och borsten trycks mot burkens vägg, rör runt 10 varv.

Skruva på locket och skaka efteråt.

OBS! Viktig att omrörning sker direkt och inte låta spateln/borsten stå i fixeringsvätskan.

Märk provtagningsburken med patientens 10-siffriga personnummer och namn (se Socialstyrelsens anvisningar 1989:1). » Tilläggsinformation
Kommentar/mer info:

Provet fixeras direkt i provtagningsvätskan som innehåller metanol och etanol.
För att undvika läckage skruva på burkens lock ordentligt.

Provburken förvaras i rumstemperatur tills provet skickas till laboratoriet i lämplig transportlåda tillsammans med ifylld remiss. Kuvert och påsar får ej användas som transportemballage.

HPV- Humant papillomvirus. Inom den gynekologiska cellprovskontrollen görs enligt gällande laboratorierutin HPV-analys vid alla fall av CIN1 och ASCUS på alla kvinnor > 30 år. Analysen utförs i samarbete med Mikrobiologi Halland.

Svarstid: 90% inom 10 arbetsdagar, hälsokontroller 4 veckor
Pris: 213
Ackrediterad: Ja
Biobank: Ja
Uppdaterad 2018-01-12 kl 02:35 av Lena Järkendal Samuelsson