Analysförteckning

Sök på bokstav:

Erc(B)-MCHC (Medelcellhemoglobinkoncentration)
VAS Provkod: MCV
Analyserande lab:

KEM (Fbg,Hstd,Kba,Vbg)

Klinisk Kemi Halland
Falkenberg 0346-560 82
Halmstad 035-13 18 00
Kungsbacka 0300-56 51 67
Varberg 0340-48 14 25
Remiss:

VAS (KEM) alt. Klinisk kemi 1

Provtagningsmaterial:

EDTA-rör (K2E) 3 mL lila propp

Kommentar/mer info:

Centrifugeras inte.

Prov hållbart i rumstemperatur till påföljande dag.
Prov taget i mikrotainerrör hållbart 10 tim i rumstemperatur.

Enhet: g/L
Referensintervall:
≤ 1 dag: 320 - 340
2 dgr-10 år: 270 - 340
11-16 år: 310 - 360
Vuxna: 317 - 357
Analysfrekvens: Akut/Dagligen
Pris: se prislista i högerkolumnen
Ackrediterad: Ja
Uppdaterad 2017-01-11 kl 03:37 av Joel Holm