Analysförteckning

Sök på bokstav:

Erc(B)-MCHC (Medelcellhemoglobinkoncentration)
VAS Provkod: MCV
Analyserande lab:

KEM (Fbg,Hstd,Kba,Vbg)

Klinisk Kemi Halland
Falkenberg 0346-560 82
Halmstad 035-13 18 00
Kungsbacka 0300-56 51 67
Varberg 0340-48 14 25
Remiss:

VAS (KEM) alt. Klinisk kemi 1

Provtagningsmaterial:

EDTA-rör (K2E) 3 mL lila propp

Kommentar/mer info:

Centrifugeras inte.

Prov hållbart i rumstemperatur till påföljande dag.
Prov taget i mikrotainerrör hållbart 10 tim i rumstemperatur.

Enhet: g/L
Referensintervall:
0-23 timmar: 300 - 360
1-3 dgr: 290 - 370
4-13 dgr: 280 - 380
2-7 veckor: 290 - 370
2 mån - 1 år: 300 - 360
2-17 år: 310 - 370
Vuxna: 317 - 357

 

Analysfrekvens: Akut/Dagligen
Pris: se prislista i högerkolumnen
Ackrediterad: Ja
Uppdaterad 2018-01-14 kl 10:50 av Rosita Ivarsson