Analysförteckning

Sök på bokstav:

Erc(B)-MCV (Medelcellvolym)
VAS Provkod: MCV
Analyserande lab:

KEM (Fbg,Hstd,Kba,Vbg)

Klinisk Kemi Halland
Falkenberg 0346-560 82
Halmstad 035-13 18 00
Kungsbacka 0300-56 51 67
Varberg 0340-48 14 25
Remiss:

VAS (KEM) alt. Klinisk kemi 1

Provtagningsmaterial:

EDTA-rör (K2E) 3 mL lila propp

Kommentar/mer info:

Centrifugeras inte.

Prov hållbart i rumstemperatur till påföljande dag.
Prov taget i mikrotainerrör hållbart 10 tim i rumstemperatur.

Enhet: fL
Referensintervall:
≤13 dgr: 104 - 136
14-90 dgr: 91 - 117
91 dgr-16 år: 80 - 100
Vuxna: 82 - 98
Analysfrekvens: Akut/Dagligen
Pris: se prislista i högerkolumnen
Ackrediterad: Ja
Uppdaterad 2017-01-11 kl 03:37 av Joel Holm