Analysförteckning

Sök på bokstav:

Urin, blåssköljvätska
Analyserande lab:

CYT

Klinisk patologi/cytologi
Länssjukhuset Halmstad
035 -131874 eller 44
Remiss:

Cytologi allmän

Provtagningsmaterial:

Plastflaska utan tillsats som rymmer 150 ml.

Mediq artikelnummer 53854
Omhändertagande: Ofixerad vätska skickas snarast till lab.
Kommentar/mer info:
Ange om urinen är kastad eller tappad.

 

SVF

 

Fall som ingår i Standardiserat Vårdförlopp (SVF), dvs. det finns en välgrundad klinisk misstanke om  tumör( som omfattas av SVF)måste detta anges tydligt på remissen.

 

Svarstid: 90% inom 10 arbetsdagar
Pris: Abonnemang 489kr, övriga 622 kr
Ackrediterad: Nej
Biobank: Ja
Uppdaterad 2017-02-22 kl 01:05