Analysförteckning

Sök på bokstav:

Pt-Vasopressinbelastning (Minirintest) (Desmopressintest)
Analyserande lab:

KEM (Hstd)

Klinisk Kemi Halland
Falkenberg 0346-560 82
Halmstad 035-13 18 00
Kungsbacka 0300-56 51 67
Varberg 0340-48 14 25
Remiss:

Konsultremiss

Finns för utskrift
på Klinisk kemi
Hallands
webbplats » Konsult remiss
Provtagning: För utförande på laboratoriet se rubrik Provtagning: » Tilläggsinformation
Kommentar/mer info:

U-Osmolalitet analyseras efter vasopressintillförsel.

Klinisk kemi utför belastningen på patienter från 18 års ålder. Patienter under 18 års ålder hänvisas till barnkliniken HSH.

Enhet: mosmol/kg
Referensintervall:
Efter vasopressinbelastning:
18-19 år: >800
20-39 år: >850
40-59 år: >800
>59 år: >700
Pris: se prislista i högerkolumnen
Uppdaterad 2019-01-18 kl 12:12 av Rosita Ivarsson