Analysförteckning

Sök på bokstav:

B-Neutrofila granulocyter
VAS Provkod: NEUTRO
Analyserande lab:

KEM (Fbg,Hstd,Kba,Vbg)

Klinisk Kemi Halland
Falkenberg 0346-560 82
Halmstad 035-13 18 00
Kungsbacka 0300-56 51 67
Varberg 0340-48 14 25
Remiss:

VAS (KEM) alt. Klinisk kemi 1

Provtagningsmaterial:

EDTA-rör (K2E) 3 mL lila propp

Kommentar/mer info:

Centrifugeras inte.

Prov hållbart 8 tim i rumstemperatur/kyla.
Prov taget i mikrotainerrör hållbart 8 tim i rumstemperatur.

Referensintervall:

se B-celler

Analysfrekvens: Akut/Dagligen
Pris: se prislista i högerkolumnen
Uppdaterad 2017-01-11 kl 03:44 av Joel Holm