Analysförteckning

Sök på bokstav:

Bronksköljvätska
Analyserande lab:

CYT

Klinisk patologi/cytologi
Länssjukhuset Halmstad
035 -131874 eller 44
Remiss:

Cytologi allmän

Provtagningsmaterial:

Falconrör blå kork 50 ml

Omhändertagande: Tillsätt 2/3 Cytolyt till provmängden 1/3
SKICKA EJ PROVET I RÖRPOST!!!!
Kommentar/mer info:

Lämna relevant anamnes och klinisk beskrivning samt var provet är taget exempelvis. Hö lunga övre lob

 

SVF

 

Fall som ingår i Standardiserat Vårdförlopp (SVF), dvs. det finns en välgrundad klinisk misstanke om  tumör( som omfattas av SVF)måste detta anges tydligt på remissen.

 

Svarstid: 90% inom 10 arbetsdagar
Pris: Abonnemang 489 kr, övriga 622 kr.
Ackrediterad: Nej
Biobank: Ja
Uppdaterad 2017-02-22 kl 11:39