Analysförteckning

Sök på bokstav:

Borstprov
Analyserande lab:

CYT

Klinisk patologi/cytologi
Länssjukhuset Halmstad
035 -131874 eller 44
Remiss:

Cytologi allmän

Provtagningsmaterial:

10 ml rör med gul kork, innehållande NaCl blandat med cytolyt

Bryt av borsten så den får plats i röret
Omhändertagande: Kan förvaras i rumstemperatur i väntan på transport till laboratoriet
Kommentar/mer info:

Lämna relevant anamnes och klinisk beskrivning.
Patientens namn och personnummer 10 siffror och provtyp på både remiss och provtagningskärl.

Svarstid: 90% inom 10 arbetsdagar
Pris: Abonnemang 489 kr, Övriga 622kr
Ackrediterad: Nej
Biobank: Ja
Uppdaterad 2017-02-22 kl 11:39