Analysförteckning

Sök på bokstav:

S-Salicylat
VAS Provkod: SALCYL
Analyserande lab:

KEM (Hstd, Vbg)

Klinisk kemi Halland
Falkenberg 0346-560 82
Halmstad 035-13 18 00
Kungsbacka 0300-56 51 67
Varberg 0340-48 14 25
Remiss:

VAS (KEM) alt. Klinisk kemi 2

Provtagningsmaterial:

SST-rör 3,5 mL gul propp

Enhet: mmol/L
Referensintervall:
Terapiintervall: 0,2 - 0,4
Vid högdosbehandling: 1,1 - 2,2
Toxisk nivå:
barn: >2,0
vuxna: >2,5
Analysfrekvens: Akut/Dagligen
Pris: se prislista i högerkolumnen
Ackrediterad: Ja
Uppdaterad 2017-01-11 kl 03:53 av Joel Holm