Analysförteckning

Sök på bokstav:

B-SR (Sänkningsreaktion)
VAS Provkod: SR
Analyserande lab:

KEM (Fbg,Hstd,Kba,Vbg)

Klinisk Kemi Halland
Falkenberg 0346-560 82
Halmstad 035-13 18 00
Kungsbacka 0300-56 51 67
Varberg 0340-48 14 25
Remiss:

VAS (KEM) alt. Klinisk kemi 2

Provtagningsmaterial:

Excyte-rör 1,00 mL svart propp

Mediq art.nr 21917 » Hantering av SR-rör EXcyte
Kommentar/mer info:

Prov är hållbart 24 tim kyla.

Prov som analyseras inom 12 tim ska rumstempereras och darefter blandas i 5 minuter före analys.

Prov som analyseras inom 12 - 24 tim ska rumstempereras och darefter blandas i 15 minuter före analys.

 

Enhet: mm
Referensintervall:
Kvinnor:
≤50 år: 2 - 22
≥51 år: 2 - 30
Män:
≤50 år: 2 - 14
≥51 år: 2 - 22
Analysfrekvens: Akut/Dagligen
Pris: se prislista i högerkolumnen
Uppdaterad 2017-01-11 kl 03:54 av Joel Holm