Analysförteckning

Sök på bokstav:

Hudyta-Svettest (Svett-Klorid)
Analyserande lab:

KEM (Hstd)

Klinisk Kemi Halland
Falkenberg 0346-560 82
Halmstad 035-13 18 00
Kungsbacka 0300-56 51 67
Varberg 0340-48 14 25
Remiss:

Konsultremiss

Finns för utskrift
på Klinisk kemi
Hallands
webbplats » Konsult remiss
Provtagning: Utförs på laboratoriet efter tidsbeställning tfn 035-131816.
Enhet: mmol/L
Referensintervall:
0 - 59
Referensintervall anger koncentration av Svett-Klorid. 
Vid Svett-Klorid 40 - 60 mmol/L kan cystisk fibros ej uteslutas.
Fortsatt utredning behövs.
Pris: se prislista i högerkolumnen
Uppdaterad 2017-01-11 kl 03:55 av Joel Holm