Analysförteckning

Sök på bokstav:

Pt-Synacthen-belastning 250 µg
Analyserande lab:

KEM (Hstd)

Klinisk Kemi Halland
Falkenberg 0346-560 82
Halmstad 035-13 18 00
Kungsbacka 0300-56 51 67
Varberg 0340-48 14 25
Remiss:

Konsultremiss

Finns för utskrift
på Klinisk kemi
Hallands
webbplats » Konsult remiss
Provtagning: För utförande på laboratoriet se rubrik Provtagning: » Tilläggsinformation
Kommentar/mer info:

S-Kortisol analyseras på förprov och på prov taget efter injektion av syntetiskt ACTH.

Undersökningen görs med indikation binjurebarks-utredning.

Referensintervall:

Se utlåtande

Pris: se prislista i högerkolumnen
Ackrediterad: Ja
Uppdaterad 2017-01-11 kl 03:56 av Joel Holm