Analysförteckning

Sök på bokstav:

B-Tiopurin S-metyltransferas
Analyserande lab:

KEM (Hstd)

Klinisk Kemi Halland
Falkenberg 0346-560 82
Halmstad 035-13 18 00
Kungsbacka 0300-56 51 67
Varberg 0340-48 14 25
Kommentar/mer info:

se DNA-TPMT genotyp

se B-TPMT-metaboliter

se B-TPMT-enzymaktivitet

Uppdaterad 2014-03-21 kl 05:54 av Elisabeth Holmqvist