Analysförteckning

Sök på bokstav:

S-Tobramycin
VAS Provkod: TOBRA
Analyserande lab:

KEM (Hstd)

Klinisk Kemi Halland
Falkenberg 0346-560 82
Halmstad 035-13 18 00
Kungsbacka 0300-56 51 67
Varberg 0340-48 14 25
Remiss:

VAS (KEM) alt. Klinisk kemi 2

Provtagningsmaterial:

SST-rör 3,5 mL gul propp

Kommentar/mer info:

Vid förvaring >2 dygn fryses serum.

Enhet: mg/L
Referensintervall:

 

Ej påvisbart: 0 - 0,3 
Målvärdet gäller både barn och vuxna vid en (1) dos/24 tim av aminoglykosid. 
Målvärde:  
Före dos (Dal):  0 - 0,4
8 tim efter dos:  1,5-4,0

Kontakta infektionsläkare alternativt barnspecialist vid avvikande värden. Risk för toxisk ackumulering vid högre koncentrationer (se även Infektionsklinikens Antibiotikaguide).

Analysfrekvens: Akut/Dagligen
Pris: se prislista i högerkolumnen
Ackrediterad: Ja
Uppdaterad 2017-01-11 kl 04:03 av Joel Holm