Analysförteckning

Sök på bokstav:

B-Trombocyter (TPK)
VAS Provkod: TPK
Analyserande lab:

KEM (Fbg,Hstd,Kba,Vbg)

Klinisk Kemi Halland
Falkenberg 0346-560 82
Halmstad 035-13 18 00
Kungsbacka 0300-56 51 67
Varberg 0340-48 14 25
Remiss:

VAS (KEM) alt. Klinisk kemi 1

Provtagningsmaterial:

EDTA-rör (K2E) 3 mL lila propp

Kommentar/mer info:

Centrifugeras inte.

Prov hållbart i rumstemperatur till påföljande dag.
Prov taget i mikrotainerrör hållbart 10 tim i rumstemperatur.

Enhet: x 10E9/L
Referensintervall:
≤6 dgr: 80 - 350
7-13 dgr: 80 - 450
14-30 dgr: 80 - 550
31-90 dgr: 100 - 550
91-365 dgr: 130 - 550
1-16 år: 125 - 340
Kvinnor: 165 - 387
Män: 145 - 348
Analysfrekvens: Akut/Dagligen
Pris: se prislista i högerkolumnen
Ackrediterad: Ja
Uppdaterad 2017-01-11 kl 03:59 av Joel Holm