Analysförteckning

Sök på bokstav:

S-TRAK (TSH-receptorantikroppar)
VAS Provkod: TRAK
Analyserande lab:

KEM (Hstd)

Klinisk Kemi Halland
Falkenberg 0346-560 82
Halmstad 035-13 18 00
Kungsbacka 0300-56 51 67
Varberg 0340-48 14 25
Remiss:

VAS (KEM) alt. Klinisk kemi 3

Provtagningsmaterial:

SST-rör 3,5 mL gul propp

Kommentar/mer info:

Negativ: Förvänt resultat för patienter utan tyreoidsjukdom.

Gråzon: Patienter kan ha icke-Graves tyreoidsjukdom. Graves sjukdom är möjlig men osannolik.

Positiv: Resultat förenligt med Graves sjukdom.

Enhet: IE/L
Referensintervall:
  IE/L 
Negativ:   <1,2
Gråzon  1,2-1,7
Positiv:  >1,7
Analysfrekvens: Vard
Pris: se prislista i högerkolumnen
Uppdaterad 2017-01-11 kl 04:01 av Joel Holm