Analysförteckning

Sök på bokstav:

P-Transferrinreceptor
VAS Provkod: TRREC
Analyserande lab:

KEM (Hstd)

Klinisk Kemi Halland
Falkenberg 0346-560 82
Halmstad 035-13 18 00
Kungsbacka 0300-56 51 67
Varberg 0340-48 14 25
Remiss:

VAS (KEM) alt. Klinisk kemi 1

Provtagningsmaterial:

PST-rör 3 mL mintgrön propp

Enhet: mg/L
Referensintervall:
≤365 dgr: 1,6 - 7,0
1-3 år: 2,7 - 5,4
4-6 år: 2,4 - 6,3
Kvinnor:
7-12 år: 2,0 - 5,1
13-16 år: 1,6 - 5,2
≥17 år: 1,9 - 4,4
Män:
7-12 år: 2,4 - 5,7
13-16 år: 2,0 - 6,8
≥17 år: 2,2 - 5,0
Analysfrekvens: Dagligen
Pris: se prislista i högerkolumnen
Ackrediterad: Ja
Uppdaterad 2017-01-11 kl 04:00 av Joel Holm