Analysförteckning

Sök på bokstav:

S-Valproat
VAS Provkod: VALPRO
Analyserande lab:

KEM (Hstd)

Klinisk Kemi Halland
Falkenberg 0346-560 82
Halmstad 035-13 18 00
Kungsbacka 0300-56 51 67
Varberg 0340-48 14 25
Remiss:

VAS (KEM) alt. Klinisk kemi 2

Provtagningsmaterial:

SST-rör 3,5 mL gul propp

Enhet: µmol/L
Referensintervall:
Terapiintervall: 350 - 700
Toxisk nivå: >700
Analysfrekvens: Akut/Dagligen
Pris: se prislista i högerkolumnen
Ackrediterad: Ja
Uppdaterad 2017-01-11 kl 03:45 av Rosita Ivarsson