Analysförteckning

Sök på bokstav:

B-Azatioprin
Kommentar/mer info:

se DNA-TPMT genotyp 

se B-TPMT enzymaktivitet 

se B-TPMT metaboliter

Uppdaterad 2014-03-13 kl 08:26 av Elisabeth Holmqvist