Analysförteckning

Sök på bokstav:

S-Acetylkolinreceptorantikroppar
Analyserande lab:

EXTERN SU Mikro

Provet skickas till Klinisk Kemi Halland
Falkenberg 0346-560 82
Halmstad 035-13 18 00
Kungsbacka 0300-56 51 67
Varberg 0340-48 14 25

För vidarebefordran till:

Mikrobiologen
SU/Sahlgrenska

Box 7193
402 34 Göteborg

Bakteriologi och virologi
Se Analyslista mikrobiologi och virologi
tfn bakteriologi 031 - 342 46 31
tfn virologi 031 - 342 47 41

Immunologi
Se Analyslista immunologi
tfn 031 - 342 49 17
Remiss:

SU Imm - Immunologi

Remiss kan hämtas från Remisser och anvisningar
Klinisk immunologi och transfusionsmedicin
» Remiss SU Immunologi
Provtagningsmaterial:

Serumrör 4 mL röd propp

Kommentar/mer info:

Vid förvaring > 1 dygn fryses serum.

Uppdaterad 2016-02-27 kl 02:02 av Joel Holm