Analysförteckning

Sök på bokstav:

S-Acetylkolinreceptorantikroppar
Analyserande lab:

EXTERN SU Mikro

Provet skickas till Klinisk Kemi Halland
Falkenberg 0346-560 82
Halmstad 035-13 18 00
Kungsbacka 0300-56 51 67
Varberg 0340-48 14 25

För vidarebefordran till:

Mikrobiologen
SU/Sahlgrenska


BREV:
Box 7193
402 34 Göteborg

PAKET:
Guldhedsgatan 10 A
413 46 Göteborg

Bakteriologi
tfn 031 - 342 46 31
Virologi
tfn 031 - 342 47 41
Analyslista SU Bakterieologi och Virologi
Provtagningsanvisningar SU Bakterieologi och Virologi
www.sahlgrenska.se/su/mikrobiologi

Immunologi
tfn 031 - 342 49 17
Analyslista SU Immunologi och transfusionsmedicin SU
www.sahlgrenska.se/su/immunologi

Remiss:

SU Imm - Immunologi

Remiss kan hämtas från Remisser och anvisningar
Klinisk immunologi och transfusionsmedicin
» Remiss SU Immunologi
Provtagningsmaterial:

Serumrör 4 mL röd propp

Kommentar/mer info:

Vid förvaring > 1 dygn fryses serum.

Uppdaterad 2016-02-27 kl 02:02 av Joel Holm