Analysförteckning

Sök på bokstav:

P-Katekolaminer, fria
VAS Provkod: KATFRP
Analyserande lab:

VAS EXTERN UMAS Kem

Provet skickas till Klinisk Kemi Halland
Falkenberg 0346-560 82
Halmstad 035-13 18 00
Kungsbacka 0300-56 51 67
Varberg 0340-48 14 25

För vidarebefordran till:

Klinisk Kemi
Ingång 71 plan 1
Universitetssjukhuset MAS
205 02 Malmö

tfn 040 - 33 14 20

Analysportalen Labmedicin Skåne » http://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/laboratoriemedicin/
Remiss:

VAS (KEM) alt. Konsult

Provtagningsmaterial:

Na-Heparinrör (NH) 6 ml mörkblå propp

OBS! ISBAD
Isbadet bereds genom att isbitar och vatten blandas i ett kärl. Provröret stoppas inuti ett finger på en provtagningshandske innan det sätts i isbadet.
Provröret får inte ställas i ett kärl med endast isbitar utan vatten.
Kommentar/mer info: All läkemedelsbehandling bör avbrytas före provtagning.

Provet tas i iskylt rör samt placeras omedelbart efter provtagningen i isbad och lämnas omedelbart till laboratoriet för kylcentrifugering inom 1 tim efter provtagning.

Plasma fryses omedelbart. (Om möjligt vid -70° C)

Kvantitering av: Adrenalin, Noradrenalin.

Pris: 502 kr
Uppdaterad 2014-10-29 kl 08:26 av Rosita Ivarsson