Analysförteckning

Sök på bokstav:

P-ALP (Alkaliska fosfataser)
VAS Provkod: ALP
Analyserande lab:

KEM (Hstd, Vbg)

Klinisk kemi Halland
Falkenberg 0346-560 82
Halmstad 035-13 18 00
Kungsbacka 0300-56 51 67
Varberg 0340-48 14 25
Remiss:

VAS (KEM) alt. Klinisk kemi 1

Provtagningsmaterial:

PST-rör 3 mL mintgrön propp

Enhet: µkat/L
Referensintervall:
<6 mån: 2,5 - 10,0
6 mån - 1 år: 1,7 - 7,6
2 - 8 år: 1,8 - 4,6
9 - 14 år: 1,3 - 8,0
Flickor 15 - 17 år: 0,6 - 3,7
Pojkar 15 - 17 år: 1,1 - 5,3
Vuxna: 0,6 - 1,8
Analysfrekvens: Akut/Dagligen
Pris: se prislista i högerkolumnen
Uppdaterad 2017-01-11 kl 02:02 av Joel Holm