Analysförteckning

Sök på bokstav:

P-Aminosyror
Analyserande lab:

EXTERN UMAS Kem alt. SU Kem

Provet skickas till Klinisk Kemi Halland
Falkenberg 0346-560 82
Halmstad 035-13 18 00
Kungsbacka 0300-56 51 67
Varberg 0340-48 14 25

För vidarebefordran till:

Klinisk Kemi
Ingång 71 plan 1
Universitetssjukhuset MAS
205 02 Malmö

tfn 040 - 33 14 20

www.skane.se/labmedicin/kemi
Analysportalen Labmedicin Skåne

alt.

Laboratoriet för Klinisk kemi
Blå stråket 5
SU/Sahlgrenska
413 45 Göteborg

tfn 031 - 342 13 25

www.sahlgrenska.se/su/kliniskkemi

» Analyslista SU Klinisk kemi
Remiss:

Konsult remiss

» Konsult remiss
Provtagningsmaterial:

Na-Heparinrör (NH) 6 ml mörkblå propp

Kommentar/mer info:
UMAS -Kem

Tas kapillärt i microtainer med EDTA.

Ange aktuell medicinering.

Vid förvaring >8 tim fryses plasma.

Kvantitering av Taurin, Aspartat, Treonin, Serin, Asparagin, Glutamat, Glutamin, Prolin, Glycin, Alanin, Citrullin, alfa-Aminosmörsyra,Valin,
Cystin, Metionin, Isoleucin, Leucin, Tyrosin, Fenylalanin, beta-Aminosmörsyra, Ornitin, Lycin, 1-Metylhistidin, Histidin, 3-Metyl-histidin, Arginin samt sammanfattande bedömning.

 SU -Kem

Remiss kan erhållas på www.sahlgrenska.se/su/analyslista-kliniskkemi

Remiss 2 - Metabola sjukdomar

PST-rör 3 mL
mintgrön propp

Tas kapillärt i microtainer med Li-heparin och gel eller EDTA

För diagnos av störningar i aminosyrametabolismen är provtagning efter nattfasta, alternativt flera timmars fasta, att föredra. När det gäller spädbarn bör provtagning helst ske omedelbart före matintag (minst 2-3 timmar efter föregående matintag). Minsta analysvolym 200 µL plasma, motsvarar ca 500 µL helblod.
Provet centrifugeras, plasman avskiljes och förvaras i kyla.
Kyltransport till laboratoriet ej nödvändigt. Undvik att skicka proverna över en helg.

Uppdaterad 2017-06-13 kl 11:18 av Joel Holm