Analysförteckning

Sök på bokstav:

U-Aminosyror
Analyserande lab:

EXTERN UMAS Kem alt. SU Kem

Provet skickas till Klinisk Kemi Halland
Falkenberg 0346-560 82
Halmstad 035-13 18 00
Kungsbacka 0300-56 51 67
Varberg 0340-48 14 25

För vidarebefordran till:

Klinisk Kemi
Ingång 71 plan 1
Universitetssjukhuset MAS
205 02 Malmö

tfn 040 - 33 14 20

www.skane.se/labmedicin/kemi
Analysportalen Labmedicin Skåne

alt.

Laboratoriet för Klinisk kemi
Blå stråket 5
SU/Sahlgrenska
413 45 Göteborg

tfn 031 - 342 13 25
Klinisk kemi SU » ANALYSLISTA SU
Remiss:

Konsult alt SU Remisser

KS: Konsult

SU Mikro:
Remiss kan erhållas på » Remissportal SU
Provtagningsmaterial:

Vakuumrör för urin

Vakuumrör: Mediq art nr 50736
Överföringsstrå: Mediq art nr 50737
Kommentar/mer info:
UMAS -Kem

Ange sjukhistoria, frågeställning och aktuell medicinering. Vid uppföljning av patient med medfödd metabol sjukdom ange gärna om kontroll eller försämring.

Vid förvaring >8 tim fryses urinen.
Kvantifiering görs i relation till urinens kreatininhalt.

Kvantitering av Taurin, Aspartat, Treonin, Serin, Asparagin, Glutamat, Glutamin, Prolin, Glycin, Alanin, Citrullin, alfa-Aminosmörsyra,Valin,
Cystin, Metionin, Isoleucin, Leucin, Tyrosin, Fenylalanin, beta-Aminosmörsyra, Ornitin, Lycin, 1-Metylhistidin, Histidin, 3-Metyl-histidin, Arginin samt sammanfattande bedömning.

SU -Kem

Remiss kan erhållas på www.sahlgrenska.se/su/analyslista-kliniskkemi

Remiss 2 -Metabola sjukdomar

2 mL urin utan tillsats av dygnsmängd eller stickprov, helst morgonurin.
För korrekt medicinsk bedömning ska anamnes och aktuell medicinering anges på remissen.
Förvaras kylt eller fryst.

 

Uppdaterad 2018-05-30 kl 12:22 av Rosita Ivarsson