Analysförteckning

Sök på bokstav:

B-BCR-ABL1 t(9,22)
Analyserande lab:

EXTERN SU KEM alt USiL Gen

Provet skickas till Klinisk Kemi Halland
Falkenberg 0346-560 82
Halmstad 035-13 18 00
Kungsbacka 0300-56 51 67
Varberg 0340-48 14 25

För vidarebefordran till:

Laboratoriet för Klinisk kemi
Blå stråket 5
SU/Sahlgrenska
413 45 Göteborg

tfn 031 - 342 13 25
Klinisk kemi SU
ANALYSLISTA SU


alt.


Klinisk Genetik
Labmedicin Skåne
Universitetssjukhuset
221 85 Lund

tfn 046 - 173362

www.skane.se/labmedicin/genetik
Analysportalen Labmedicin Skåne
Remiss:

Remisser SU - alt. USiL Gen Hematologi - genetisk analys

Remiss kan erhållas på:
Remisser SU
Direktlänk Remiss 4-hematologi
Vid frågeställning kontakta 031-342 78 91.


USiL Gen
Remisser Labmedicin Skåne
Direktlänk Remiss Hematologi-genetisk analys
Provtagningsmaterial:

2 st EDTA-rör (K2E) 6 mL lila propp (SU Kem) alt 3 st EDTA-rör (K2E) 6 mL lila propp (USiL Gen)

Kommentar/mer info:

Förvaras i rumstemperatur.

Centrifugeras ej.

Skickas måndag-torsdag.

Uppdaterad 2018-05-30 kl 12:31 av Rosita Ivarsson