Analysförteckning

Sök på bokstav:

Finnålspunktion
Analyserande lab:

CYT

Klinisk patologi/cytologi
Länssjukhuset Halmstad
035 -131874 eller 44
Remiss:

Cytologi allmän

Provtagning: Vid lymfomfrågeställning skickas material i NaCl annars i Cytolyt.

Tid för punktion kan beställas hos sekreterarna på patologen Telefonnummer 035-131870. Punktionsmottagningen är belägen vid Patologen/Cytologen Hallands sjukhus Halmstad (entré 4, huvud-entrén, målpunkt H, plan 4).
Remissen skall märkas SVF och patientens telefonnummer anges i remissen.

Skicka gärna SVF patienter som drop in, dvs de kan komma utan bokning.
Om patienten ombedes komma som drop in ange det i remissen så kallar vi inte
Omhändertagande: PM Finnålspunktion
SKICKA EJ PROVET I RÖRPOST!!!

Märk rör med:
Patientidentitet
Rörets innehåll
Provlokalisation
Om flera rör måste rören även märkas så att det går att skilja dem åt » Tilläggsinformation
Kommentar/mer info:

Begäran av akutsvar för att få veta om cytologi är representativ:

 

På begäran av inremitterande läkare kan cytologi från finnålspunktioner färgas och bedömas akut samma dag och få  svar på om det finns representativt material på utstryksglasen. Utstryksglasen färgas då direkt när de kommer till cytologavdelningen och inremitterande läkare får telefonbesked inom ca 30 minuter. Observera att det endast tas ställning till om materialet är representativt eller ej och inget svar på diagnos.

 

Tid: måndag-fredag innan kl 14

Tel: ring cytologlaboratoriet tel 31874 innan glasen skickas upp och meddela att ni vill ha akutsvar avseende representativitet.

Remiss: ange på remissen telefonnummer som ansvarig cytologläkare skall ringa upp för att ge prel.svar.

 

Svarstid: 90% inom 10 arbetsdagar
Pris: abonnemang från 514 kr, övriga från 654 kr
Ackrediterad: Nej
Biobank: Ja
Uppdaterad 2019-03-05 kl 03:31 av Anders Askerlund