Analysförteckning

Sök på bokstav:

Legionella PCR
VAS Provkod: LVLegi
Analyserande lab:

MIB

Klinisk mikrobiologi Halland
Hallands sjukhus Halmstad
301 85 Halmstad
035-131850
Remiss:

VAS (BAKT) alt. Remiss mikrobiologi

Provtagningsmaterial:

Se provtagningsanvisning nedan

» Provtagningsmaterial
Provtagning: Sputum:
Sputumburk (plastburk) bestående av inner- och ytterförpackning.

Med sputum menas upphostning från de nedre luftvägarna. Vid svårighet att få tillräcklig provmängd bör sjukgymnast assistera. Enbart saliv ska ej skickas.

Sterilt borstprov:
Sterilt plaströr med 1 ml koksaltlösning (tillhandahålls av laboratoriet)
Sedan katetern tagits ur bronkoskopet tvättas kateterspetsen, först den inre, därefter den yttre med sterilt vatten. Borsten skjuts ut och klipps med steril sax ned i röret med koksalt.

Bronksköljvätska:
Sterilt plaströr
Skölj med 10 ml fysiologisk koksaltlösning i samband med bronkoskopi. Den reaspirerade vätskan överförs till ett tomt sterilt rör.

BAL (bronkoalveolärt lavage):
Sterilt plaströr
Bronksegmentet sköljs med ca 50 ml x 4 fysiologisk koksaltlösning i samband med bronkoskopi. En mindre mängd av vätskan överförs till röret.

Trachealsekret:
Sterilt plaströr
Vid provtagning från nedre luftvägar, sekret aspireras via t ex trachealkanyl och överförs till röret.
Indikation: Legionella pneumophila kan orsaka legionärssjuka och Pontiacfeber. Legionärssjuka yttrar sig som lunginflammation oftast med hög feber, huvudvärk och muskelvärk. Pontiacfeber är en mildare, influensaliknande sjukdom. Smitta sker genom inandning av förorenat vatten i aerosolform. Smitta mellan personer förekommer inte.
Även andra Legionellaarter kan ge pneumoni, främst hos personer med nedsatt immunförsvar.
Metod: Påvisande av DNA för Legionella pneumophila och övriga Legionellaarter med PCR-teknik.
Kommentar/mer info: Legionellainfektion är en anmälningspliktig sjukdom enligt smittskyddslagen.

Legionellabakterier anrikas lätt i stillastående vatten. De är föga temperaturkräsna och tillväxer mellan +18°C och +45°C. De kan tillväxa i vanliga vattenledningar, klimatanläggningar, duschar och bubbelpooler. Tillväxten gynnas av den biofilm som nästan alltid finns på väggarna inne i vattentankar, vattenledningsrör och duschslangar.
Svarstid: 1 - 2 dygn.
Analysfrekvens: Må - lö.
Pris: se prislista i högerkolumnen
Ackrediterad: Nej
Uppdaterad 2015-05-29 kl 10:38 av Annelie Bajkusa