Analysförteckning

Sök på bokstav:

Legionella antigen i urin
VAS Provkod: LegiAg
Analyserande lab:

MIB

Klinisk mikrobiologi Halland
Hallands sjukhus Halmstad
301 85 Halmstad
035-131850
Remiss:

VAS (BAKT) alt. Remiss mikrobiologi

Provtagningsmaterial:

Vakuumrör för urin. Mediq art nr 50736

Överföringsstrå: Mediq art nr 50737 » Provtagningsmaterial
Provtagning: Urin, minst 6 ml.
Indikation: Test för påvisande av legionellaantigen i urin har hög specificitet för infektion av Legionella pneumophila serogrupp 1. Testet bör utföras på patienter med allvarlig pneumoni
Endast Legionella pneumophila serogrupp 1 detekteras vilken orsakar ca 70% av infektionerna. Antigenutsöndring kan förväntas tidigast 3 dygn efter symptomdebut och kan kvarstå upp till 1 år.
Legionella DNA kan även påvisas med molekylärbiologisk PCR-metod från sputum och BAL. PCR detekterar alla serogrupper av L. pneumophila och andra humanpatogena arter. Se Legionella PCR.
Metod: Immunokromatografisk membrananalys
Kommentar/mer info:

Testen är tänkt att användas i kombination med övrig mikrobiologisk diagnostik (odling från blod, likvor, sputum och eller nasofarynx) samt Legionella PCR.

Negativt test utesluter inte aktuell Legionella-infektion. Antigen kan detekteras i urin upp till 12 månader efter genomgången Legionella - infektion.

Legionellainfektion är en anmälningspliktig sjukdom enligt smittskyddslagen.

Svarstid: Analysen utföres som akutprov samtliga dagar på prov som inkommit till laboratoriet före 15.50 (vardagar) eller 11.30 (helger).
Analysfrekvens: Dagligen
Pris: se prislista i högerkolumnen
Ackrediterad: Nej
Uppdaterad 2015-03-05 kl 01:04 av Annelie Bajkusa