Analysförteckning

Sök på bokstav:

P-Blödningsutredning
Analyserande lab:

EXTERN UMAS Kem alt. SU Kem

Provet skickas till Klinisk Kemi Halland
Falkenberg 0346-560 82
Halmstad 035-13 18 00
Kungsbacka 0300-56 51 67
Varberg 0340-48 14 25

För vidarebefordran till:

Klinisk Kemi
Ingång 71 plan 1
Universitetssjukhuset MAS
205 02 Malmö

tfn 040 - 33 14 20

www.skane.se/labmedicin/kemi
Analysportalen Labmedicin Skåne

alt.

Laboratoriet för Klinisk kemi
Blå stråket 5
SU/Sahlgrenska
413 45 Göteborg

tfn 031 - 342 13 25
Klinisk kemi SU » ANALYSLISTA SU
Remiss:

Konsult alt SU Remisser

KS: Konsult

SU Mikro:
Remiss kan erhållas på » Remissportal SU
Provtagningsmaterial:

3 st Na-Citratrör (9NC) 2,7 mL ljusblå propp UMAS, 6 st Na-Citratrör (9NC) 2,7 mL ljusblå propp SU

Kommentar/mer info:

UMAS:
Ange frågeställning på remissen

SU:
Ange uppgifter enligt remissen.

Lämnas till laboratoriet snarast.

Centrifugeras inom 60 min vid 2000 g 20 min. Plasman blandas i ett stort rör och fördelas sedan på 5 (UMAS) alternativt 8-10 (SU) små plaströr.
OBS! För att undvika tillblandning av trombocyter lämnas 1 cm av plasman kvar i ursprungsröret.
Varje rör förses med patientens namn, personnr och provtagningsdatum.
Rören fryses omedelbart i -20°C (vid tid >1v-70°C).

Uppdaterad 2018-05-30 kl 12:33 av Rosita Ivarsson