Analysförteckning

Sök på bokstav:

Likvor odling
VAS Provkod: Likvor
Analyserande lab:

MIB

Klinisk mikrobiologi Halland
Hallands sjukhus Halmstad
301 85 Halmstad
035-131850
Remiss:

VAS (BAKT) alt. Remiss mikrobiologi

Provtagningsmaterial:

Plaströr med gul kork

Artikelnummer: 54542 » Provtagningsmaterial
Provtagning: Desinfektera huden och låt lufttorka innan provtagningen.
1-2ml prov förs ner i röret.
Indikation: Odling från likvor görs vid misstanke om bakteriell meningit. Härvid bör även blododling och ofta nasofarynx- och svalgodling tas.
I avvaktan på odlingssvar måste den kliniska bedömningen i kombination med likvoranalys från Klinisk kemi (cellantal, glukoskvot, proteinhalt etc.) avgöra behovet och typen av antibiotikabehandling.
Direktmikroskopi av likvor kan vara till hjälp, men negativ direktmikroskopi utesluter inte bakteriell meningit!
Metod: Aerob och anaerob odling
Kommentar/mer info:

Önskas direktmikroskopi kan samma prov användas. Ange provkod Dmikro i VAS. Sätt bägge etiketterna på provröret.

För undersökning av virus se Likvor - meningit/encefalit panel PCR.

För undersökning avseende mykobakterier skickas provet direkt till Klinisk mikrobiologi Lund eller SU Göteborg.

Svarstid: 2 - 3 dygn. Odlingen avläses dagligen, och växt av bakterier eller jästsvamp telefonrapporteras omgående. Art- och resistensbestämning kan vanligen lämnas ett dygn senare. Direktmikroskopi telefonbesvaras omgående.
Analysfrekvens: Dagligen
Pris: se prislista i högerkolumnen
Ackrediterad: Ja
Uppdaterad 2017-07-26 kl 12:57 av Annelie Bajkusa