Analysförteckning

Sök på bokstav:

C2
Analyserande lab:

EXTERN USiL Imm

Provet skickas till Klinisk Kemi Halland
Falkenberg 0346-560 82
Halmstad 035-13 18 00
Kungsbacka 0300-56 51 67
Varberg 0340-48 14 25

För vidarebefordran till:

Klinisk immunologi
Provinlämningen Klinisk kemi
Klinikgatan 19
Labmedicin Skåne
Universitetssjukhuset
221 85 Lund


Immunologi
tfn 046-17 39 64Analysportalen Labmedicin Skåne » http://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/laboratoriemedicin/
Remiss:

Skåne Immunologi

Remiss kan erhållas på www.skane.se/sv/Webbplatser/Labmedicin_Skane/Remisser » Direktlänk Immunologi remiss Skåne
Provtagningsmaterial:

SST-rör 3,5 mL gul propp samt EDTA-rör (K2E) 3 mL lila propp

Kommentar/mer info: Vid förvaring >1 dygn fryses serum och plasma.
Märk rören Serum resp. Plasma.
Uppdaterad 2014-04-22 kl 06:29 av Elisabeth Holmqvist