Analysförteckning

Sök på bokstav:

Mycoplasma genitalium PCR
VAS Provkod: MgenPC
Analyserande lab:

MIB

Klinisk mikrobiologi Halland
Hallands sjukhus Halmstad
301 85 Halmstad
035-131850
Remiss:

VAS (BAKT) alt. Remiss mikrobiologi

Provtagningsmaterial:

Provtagningsmaterial Mycoplasma genitalium

» Provtagningsmaterial
Provtagning: Provet ska tas tidigast 10 dagar efter det tillfälle smitta kan ha skett.

PROVTAGNING PÅ KVINNOR
Vaginalsekret:
Eswab rosa kork
För in provtagningspinnen ca 5 cm in i vagina. Rotera pinnen utmed vaginalväggen 15-30 sek. Tag ut pinnen och stoppa den i transportröret.

Alternativt kan prov tas från cervix och uretra på kvinnor.
Urinprov på kvinnor har en lägre känslighet.

PROVTAGNING PÅ MÄN
För män rekommenderas i första hand urin. Uretraprov bör tas istället för urinprov om patienten nyligen kastat vatten.
Urin:
Urinrör röd kork.
Urinen ska ha hållits i blåsan minst 1 timme. Första portionen urin, 4-5 ml, samlas i t.ex. plastmugg och förs över till röret. Locket skruvas på noggrant så att innehållet inte läcker ut. Känsligheten minskar om provet inte utgörs av den allra första urinportionen.

Uretra:
Eswab blå kork.
Pinnen införes 2-4 cm i urethra. Vrid försiktigt pinnen för att få loss epitelceller. Placera pinnen i transportröret.
Metod: Påvisande av DNA för Mycoplasma genitalium med PCR-teknik.
Kommentar/mer info:

Mycoplasma genitalium, är en liten mikrob, närmast en cellväggsfri bakterie. Den sprids mellan människor vid samlag. Bakterien verkar kunna orsaka genital infektion i nästan samma utsträckning som klamydia.

Handläggningen av Mycoplasma genitalium är inte reglerad utifrån smittskyddslagen. Ett diagnostiserat fall bör behandlas epidemiologiskt analogt med klamydiainfektion. Kontaktspårning bör utföras.

Svarstid: 1 - 3 dygn
Analysfrekvens: Mån - fre
Pris: se prislista i högerkolumnen
Ackrediterad: Ja
Uppdaterad 2016-06-23 kl 08:48 av Annelie Bajkusa