Analysförteckning

Sök på bokstav:

S-Mycoplasma pneumoniae, serologi
VAS Provkod: MycoAk
Analyserande lab:

MIB

Klinisk mikrobiologi Halland
Hallands sjukhus Halmstad
301 85 Halmstad
035-131850
Remiss:

VAS (BAKT) alt. Remiss mikrobiologi

Provtagningsmaterial:

SST-rör 3,5 mL gul kork

Microtainerrör kan i undantagsfall användas vid provtagning på barn. » Provtagningsmaterial
Provtagning: Rör ska fyllas tills vakuum är slut. Microtainerrör ska fyllas helt. Vänd varsamt 8 -10 gånger direkt efter provtagningen och placera stående i ställ. Låt stå minst 30 min i rumstemp innan centrifugering. Provet ska sedan förvaras i kylskåp i väntan på transport till laboratoriet.

Minst 200 μl serum behövs för att analysen ska kunna utföras.
Indikation: Misstanke om infektion med M. pneumoniae (atypisk samhällsförvärvad pneumoni, låggradig feber, terapisvikt på penicillinbehandling, långvarig hosta).
Med ca. 4-5 års mellanrum ses utbrott av mykoplasma orsakade infektioner (senast 2011).
Metod: Partikelagglutinationstest
Kommentar/mer info:

I det akuta skedet av sjukdomen är DNA-påvisning med PCR-teknik den bästa diagnostiska metoden. Patienter med mykoplasma-pneumonier brukar vara PCR-positiva i några veckor (upp till några månader).
Någon vecka efter sjukdomsdebut kan ett antikroppssvar påvisas. Det serologiska testet analyserar ffa. IgM-antikroppar. Med detta test kan man påvisa mykoplasma-infektion även några månader efter symtomdebut (om etiologisk analys av infektionen önskas) och är i detta skede överlägsen PCR-analysen.
Observera att antibiotikabehandling av långvarig hosta och bronchit, inkl mycoplasmaorsakad, hos i övrigt friska personer har mycket dålig klinisk effekt och rekommenderas inte.

Svarstid: 1 - 4 dygn
Analysfrekvens: 2 ggr/vecka
Pris: se prislista i högerkolumnen
Ackrediterad: Ja
Uppdaterad 2016-10-19 kl 02:41 av Annelie Bajkusa