Analysförteckning

Sök på bokstav:

S-Chlamydophilia pneumoniae serologi IgM, IgG (TWAR)
Analyserande lab:

EXTERN USiL Mikro

Provet skickas till Klinisk Kemi Halland
Falkenberg 0346-560 82
Halmstad 035-13 18 00
Kungsbacka 0300-56 51 67
Varberg 0340-48 14 25

För vidarebefordran till:

Klinisk Mikrobiologi Lund
Labmedicin Skåne
Universitetssjukhuset
221 85 Lund
tfn 046 - 17 32 50

Proverna skickas från Klinisk kemi Halmstad till Lund varje vardag kl 8. » Analysportalen Skåne
Remiss:

Skåne Serologi/Virologi

» Remiss Skåne Serologi/Virologi
Provtagningsmaterial:

SST-rör 3,5 mL gul propp

Kommentar/mer info:

Serum behöver ej avskiljas.

Uppdaterad 2018-05-28 kl 01:56 av Rosita Ivarsson