Analysförteckning

Sök på bokstav:

Cytomegalovirus DNA-påvisning (CMV)
Analyserande lab:

EXTERN USiL MIKRO alt SU MIKRO

Provet skickas till Klinisk Kemi Halland
Falkenberg 0346-560 82
Halmstad 035-13 18 00
Kungsbacka 0300-56 51 67
Varberg 0340-48 14 25

För vidarebefordran till:

Klinisk Mikrobiologi Lund
Labmedicin Skåne
Universitetssjukhuset
221 85 Lund
tfn 046 - 17 32 50
Analysportalen

Proverna skickas från Klinisk kemi Halmstad till Lund varje vardag kl 8.

alt.

KLINISK MIKROBIOLOGI SU

BREV:
Box 7193
402 34 Göteborg

PAKET:
Guldhedsgatan 10 A
413 46 Göteborg


tfn bakteriologi 031 - 342 46 31
tfn virologi 031 - 342 47 41
tfn immunologi 031 - 342 49 17

Klinisk Mikrobiologi SU
Klinisk immunologi och transfusionsmedicin SU » ANALYSLISTA SU
Remiss:

Skåne Serologi/Virologi

» Remiss Skåne Serologi/Virologi
Provtagningsmaterial:

Provtagningsanvisning Labmedicin Skåne

Provtagning: Se Provtagingsanvisning CMV
Uppdaterad 2018-05-30 kl 12:54 av Rosita Ivarsson