Analysförteckning

Sök på bokstav:

Cristabiopsi
Analyserande lab:

EXTERN SU Pat/Cyt

Provet skickas till Klinisk Kemi Halland
Falkenberg 0346-560 82
Halmstad 035-13 18 00
Kungsbacka 0300-56 51 67
Varberg 0340-48 14 25

För vidarebefordran till:

Klinisk Patologi och Cytologi
Gula stråket 8
SU/Sahlgrenska
413 45 Göteborg

tfn: 031-342 15 16
SU Klinisk patologi och cytologiPatologi
Analyslista Patologi


Cytologi
Analyslista Cytologi
Remiss:

Konsult remiss

» Konsult remiss
Provtagningsmaterial:

se www.patologi.se

» Njurbiopsier SU Klinisk Patologi
Kommentar/mer info:

Förvaras i rumstemperatur.
Skickas med post.

Pris: Abonnemang 917 kr Ovriga 1053 kr
Ackrediterad: Nej
Biobank: Ja
Uppdaterad 2017-12-12 kl 10:43