Analysförteckning

Sök på bokstav:

Cristabiopsi
Analyserande lab:

EXTERN SU Pat/Gen

Provet skickas till Klinisk Kemi Halland
Falkenberg 0346-560 82
Halmstad 035-13 18 00
Kungsbacka 0300-56 51 67
Varberg 0340-48 14 25

För vidarebefordran till:

Klinisk Patologi och Genetik
Gula stråket 8
SU/Sahlgrenska
413 45 Göteborg

tfn: 031-342 15 16
Klinisk Patologi och Genetik SU
» ANALYSLISTA SU
Remiss:

Konsultremiss

Finns för utskrift
på Klinisk kemi
Hallands
webbplats » Konsult remiss
Provtagningsmaterial:

se www.patologi.se

» www.patologi.se
Kommentar/mer info:

Förvaras i rumstemperatur.
Skickas med post.

Ackrediterad: Nej
Biobank: Ja
Uppdaterad 2018-05-30 kl 01:41 av Rosita Ivarsson