Analysförteckning

Sök på bokstav:

Nasofarynxsekret, odling
VAS Provkod: Nph
Analyserande lab:

MIB

Klinisk mikrobiologi Halland
Hallands sjukhus Halmstad
301 85 Halmstad
035-131850
Remiss:

VAS (BAKT) alt. Remiss mikrobiologi

Provtagningsmaterial:

Odlingspinne, orange alt blå kork

» Provtagningsmaterial
Provtagning: Provtagningspinnen böjs lätt och förs därefter längs näshålans botten mot bakre svalgväggen, där den får ligga kvar några sekunder. Pinnen förs ned i röret.
Indikation: Vid misstanke om bakteriellt orsakad hosta eller snuva liksom vid tecken på infektion i angränsande områden såsom otit, konjunktivit, pneumoni, meningit och epiglottit.
Metod: Rutinmässigt odlas för att hitta H. influenzae, pneumokocker, M. catarrhalis och betastreptokocker.
Kommentar/mer info:

Om svampodling önskas måste detta skrivas i remissen under frågeställning/anamnes.

Hos friska barn 1-7 år gamla är nasopharynx regelmässigt koloniserad med en eller flera av de klassiska luftvägspatogenerna Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae (pneumokocker) och Moraxella catarrhalis. Fynden hos barn med luftvägsinfektioner skiljer sig därför inte från fynden hos friska barn, vilket gör att nasopharynxodlingen i många fall visar en hög sensitivitet, men en låg specificitet.

Frekvensen isolerade nasopharynxpatogener sjunker med stigande ålder och är hos friska vuxna mindre än 10%. Hos vuxna är därför specificiteten högre än hos barn.

Pneumokocker och H. influenzae resistensbestäms alltid. För pneumokocker gäller att resistensbestämningen endast svaras ut vid nedsatt känslighet mot något antibiotikum (penicillin V, erytromycin, tetracyklin, trim-sulfa), och då vanligen som “Kompletterande svar”.

Chlamydophila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Bordetella pertussis, Legionella, Influensa och RS-virus kräver speciell provtagning, se dessa sökord.

Svarstid: 1 - 5 dygn
Analysfrekvens: Mån - fre
Pris: se prislista i högerkolumnen
Ackrediterad: Ja
Uppdaterad 2016-06-17 kl 11:43 av Annelie Bajkusa