Analysförteckning

Sök på bokstav:

Calicivirus PCR
VAS Provkod: CALICI OBS ska läggas upp under KEM i VAS
Analyserande lab:

MIB och KEM

Klinisk mikrobiologi
Hallands sjukhus Halmstad
301 85 Halmstad
035-13 18 50

Klinisk kemi Halland
035-13 18 00
0340-48 14 25
Provtagningsmaterial:

Plaströr med sked, brun kork

» Provtagningsmaterial
Provtagning: Mängden faeces/uppkastning som behövs motsvarar ca 2 hasselnötter. Fyll ej röret. Stoppa ner avföringen/uppkastningen i röret och skruva på locket ordentligt. Förvara provet i kyl. För optimal känslighet skall provet vara på laboratoriet snarast och senast ett dygn efter provtagning.
Metod: Påvisande av RNA för virus med PCR-teknik
Kommentar/mer info:

Calicivirus (norovirus och sapovirus) orsakar stora återkommande årliga epidemier i samhället, framförallt på vinterhalvåret. Calicivirus är också vanligt som smitta på sjukhus och framför allt är det då norovirus genogrupp II som är inblandat. Vår diagnostik påvisar norovirus genogrupp I och norovirus genogrupp II. Vid större utbrott där annan typ misstänks kan provet skickas vidare till referenslaboratorium.

Symtomen är illamående, kräkningar, diarré, buksmärtor, huvudvärk, yrsel och feber. Sjukdomen är självläkande inom några dygn, men vätskebehandling kan ibland behöva ges. Återinsjuknanden är ganska vanliga. Infektioner med dessa virus är inte anmälningspliktiga enligt smittskyddslagen, men vid misstänkta utbrott skall detta alltid rapporteras till smittskyddsläkaren i landstinget och vid livsmedelssmitta även till miljökontoret eller motsvarande i kommunen. Livsmedelslagens avstängningsregler kan bli aktuella. Det är viktigt med en god personlig hygien, speciellt handhygien. Sjuka personer bör inte laga mat åt andra under akut sjukdom.

Hygienriktlinjer finns att läsa på extranätet, se länk nedan:

» Tilläggsinformation
Svarstid: Normalt inom 4 timmar.
Analysfrekvens: Måndag - Söndag
Pris: se prislista i högerkolumnen
Ackrediterad: Ja
Uppdaterad 2017-12-13 kl 01:03 av Annelie Bajkusa