Analysförteckning

Sök på bokstav:

Bordetella pertussis/parapertussis PCR
VAS Provkod: LVPert
Analyserande lab:

MIB

Klinisk mikrobiologi Halland
Hallands sjukhus Halmstad
301 85 Halmstad
035-131850
Remiss:

VAS (BAKT) alt. Remiss mikrobiologi

Provtagningsmaterial:

E-swab eller sugset

» Provtagningsmaterial
Provtagning: Nasofarynxsekret:
Provtagningspinne för DNA/RNA påvisning (Eswab blå kork)

Lyft patientens nästipp för att vidga näsöppningarna. För provtagningspinnen längs näsbotten till bakre svalgväggen/nasofarynx. Låt den om möjligt ligga kvar 10 –15 sekunder

Svalgsekret:
Provtagningspinne för DNA/RNA påvisning (Eswab rosa kork)

På mycket små barn kan svalgprov tas. Rotera provtagningspinnen på båda tonsillerna och bakre svalgvägg.
Metod: Påvisande av DNA för Bordetella pertussis och Bordetella parapertussis med PCR-teknik
Kommentar/mer info:

Kikhosta orsakad av Bordetella pertussis är anmälningspliktig enligt smittskyddslagen men infektion med Bordetella parapertussis är INTE anmälningspliktig enligt smittskyddslagen. 

Bordetella pertussis fäster och tillväxer på vävnad i luftvägarna. Bakterierna utsöndrar ett gift (exotoxin) som är av betydelse för symtomen. Smittämnet sprids som droppsmitta i anslutning till hostattacker. Smittsamheten är mycket hög. Inkubationstiden är vanligen 1–2 veckor, men kan uppgå till 3 veckor.
Bordetella parapertussis orsakar en likartad sjukdomsbild men anses ge ett mildare sjukdomsförlopp än Bordetella pertussis.

Svarstolkning: Positivt utfall är liktydigt med pågående infektion.
Ju tidigare i sjukdomsförloppet provet tas desto större chans att kunna påvisa pertussis-DNA.
Svarstid: 1 - 2 dygn
Analysfrekvens: Må - lö
Pris: se prislista i högerkolumnen
Ackrediterad: Ja
Uppdaterad 2016-05-26 kl 12:49 av Annelie Bajkusa