Analysförteckning

Sök på bokstav:

Pneumokockantigen
VAS Provkod: PneuAg
Analyserande lab:

MIB

Klinisk mikrobiologi Halland
Hallands sjukhus Halmstad
301 85 Halmstad
035-131850
Remiss:

VAS (BAKT) alt. Remiss mikrobiologi

Provtagningsmaterial:

Vakuumrör för urin. Mediq art nr 50736

Överföringsstrå: Mediq art nr 50737 » Provtagningsmaterial
Provtagning: Urin eller likvor.
Metod: Immunokromatografisk membrananalys
Kommentar/mer info:

Prov tas för att detektera antigen för Streptococcus pneumoniae i urin hos patienter med lunginflammation samt i cerebrospinalvätska hos patienter med meningit.

Antigenutsöndring kan förväntas från ca 1 dygn efter symptomdebut och kan kvarstå upp till 3 månader.

Observera att testet är svårt att använda på små barn eftersom pneumokock-bärarskap i nasopharynx (som är mycket vanligt hos förskolebarn) ger positivt urin-antigen-test hos ca 10% av bärarna.

Pneumokockvaccination kan ge falskt positivt test flera dygn efter vaccinationen.

Testen är tänkt att användas i kombination med övrig mikrobiologisk diagnostik (odling från blod, likvor, sputum och eller nasofarynx).

Negativ test utesluter inte aktuell pneumokockinfektion. Antigen kan detekteras i urin upp till flera månader efter genomgången pneumokockinfektion.

Bärarskap av pneumokocker kan orsaka ”falskt positivt” resultat i testen.

Svarstolkning: Provsvar barn:
Negativt testresultat bör tolkas med försiktighet. Korrelation mellan pneumokocksjukdom och postivit antigentest har ej säkerställts.

Provsvar vuxen:
Negativt testresultat utesluter inte aktuell pneumokockinfektion.
Svarstid: Analysen utföres som akutprov samtliga dagar på prov som inkommit till laboratoriet före 15.50. (vardagar) eller 11.30 (helger).
Analysfrekvens: Dagligen
Pris: se prislista i högerkolumnen
Ackrediterad: Nej
Uppdaterad 2017-02-10 kl 02:42 av Annelie Bajkusa