Analysförteckning

Sök på bokstav:

P-Ammonium
VAS Provkod: AMMON
Analyserande lab:

KEM (Hstd)

Klinisk Kemi Halland
Falkenberg 0346-560 82
Halmstad 035-13 18 00
Kungsbacka 0300-56 51 67
Varberg 0340-48 14 25
Remiss:

VAS (KEM) alt. Klinisk kemi 3 (övriga analyser)

Provtagningsmaterial:

EDTA-rör (K2E) 3 mL lila propp

OBS! ISBAD
Isbadet bereds genom att isbitar och vatten blandas i ett kärl. Provröret stoppas inuti ett finger på en provtagningshandske innan det sätts i isbadet.
Provröret får inte ställas i ett kärl med endast isbitar utan vatten.
Kommentar/mer info:

Meddela laboratoriet strax före provtagning p g a förberedelser inför kylcentrifugering.

Undvik stas vid provtagning.

Provet ska inte tas kapillärt.

Provet lämnas till laboratoriet för kylcentrifugering inom 15 minuter från provtagningen. 

Efter kylcentrifugering avskiljs plasman omedelbart, röret proppas och förvaras i kyla.

Kylcentrifugerat avskilt prov hållbart 2 tim i kyla.
 
Vid förvaring >2 tim fryses plasma.

Ammonium är flyktigt och därför ska rören vara förslutna i största möjliga utsträckning.

Enhet: µmol/L
Referensintervall:
Kvinnor: 11 - 51
Män: 16 - 60
Analysfrekvens: Akut
Pris: se prislista i högerkolumnen
Uppdaterad 2017-01-11 kl 02:03 av Joel Holm