Analysförteckning

Sök på bokstav:

S-Reumatoid faktor
VAS Provkod: RA
Analyserande lab:

MIB

Klinisk mikrobiologi Halland
Hallands sjukhus Halmstad
301 85 Halmstad
035-131850
Remiss:

VAS (BAKT) alt. Remiss mikrobiologi

Provtagningsmaterial:

SST-rör 3,5 mL gul kork

Microtainerrör kan i undantagsfall användas vid provtagning på barn. » Provtagningsmaterial
Provtagning: Rör ska fyllas tills vakuum är slut. Microtainerrör ska fyllas helt. Vänd varsamt 8 -10 gånger direkt efter provtagningen och placera stående i ställ. Låt stå minst 30 min i rumstemp innan centrifugering. Provet ska sedan förvaras i kylskåp i väntan på transport till laboratoriet.

Minst 200 μl serum behövs för att analysen ska kunna utföras.
Metod: Partikelagglutinationstest. Testen bygger på en passiv agglutination av gelatinpartiklar som är sensibiliserade med denaturerat kanin IgG. Detta test är användbart för serodiagnos av reumatoid artrit genom mätning av reumatoid faktor i human-serum.
Kommentar/mer info:

I VAS kan RF beställas som analyskombination. Se provkoder nedan:
RF + anti-ccp.........................RACCP

Reumatoid artrit (RA) är en av våra vanligaste autoimmuna sjukdomar. Den förekommer hos 0.5 - 1 % av Sveriges befolkning. Diagnostik av RA vilar traditionellt på kliniska symtom i kombination med påvisande av reumatoid faktor (RF). Den är en ospecifik autoantikropp av IgM-klass riktad mot immunglobuliner av IgG-klass.
RF-förekomst är ett diagnoskriterium för reumatoid artrit (RA) där cirka 2/3 av patienterna är RF-positiva. RF förekommer också vid SLE, primärt Sjögrens syndrom, bakteriella och virala infektioner, vid upprepade blodtransfusioner och undantagsvis även hos friska.
Hos de RA-patienter som blir seropositiva sker detta i allmänhet inom ett år från diagnos och RF kvarstår sedan positiv. Halten av reumatoida faktorer kan variera under sjukdomsperioden men kan inte användas som markör för sjukdomsaktivitet.

Svarstolkning: Prov med titer ≥1/80 anges som positivt och titervärdet svaras ut.
Svarstid: 1 - 7 dygn
Analysfrekvens: 1 gång / vecka
Pris: se prislista i högerkolumnen
Ackrediterad: Ja
Uppdaterad 2016-11-02 kl 02:22 av Annelie Bajkusa