Analysförteckning

Sök på bokstav:

B-DNA-HLA DQ genotyp, riskmarkör för Celiaki
Analyserande lab:

EXTERN UMAS Kem

Provet skickas till Klinisk Kemi Halland
Falkenberg 0346-560 82
Halmstad 035-13 18 00
Kungsbacka 0300-56 51 67
Varberg 0340-48 14 25

För vidarebefordran till:

Klinisk Kemi
Ingång 71 plan 1
Universitetssjukhuset MAS
205 02 Malmö

tfn 040 - 33 14 20

Analysportalen Labmedicin Skåne » http://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/laboratoriemedicin/
Remiss:

Konsult remiss

» Konsult remiss
Provtagningsmaterial:

EDTA-rör (K2E) 3 mL lila propp

Kommentar/mer info: Centrifugeras inte.
Uppdaterad 2014-04-22 kl 07:01 av Elisabeth Holmqvist