Analysförteckning

Sök på bokstav:

P/S-Epstein-Barr (EB) virus, DNA-kvantifiering
Analyserande lab:

EXTERN USiL Mikro alt. SU Mikro

Provet skickas till Klinisk Kemi Halland
Falkenberg 0346-560 82
Halmstad 035-13 18 00
Kungsbacka 0300-56 51 67
Varberg 0340-48 14 25

För vidarebefordran till:

Klinisk Mikrobiologi Lund
Labmedicin Skåne
Universitetssjukhuset
221 85 Lund

tfn 046 - 17 32 50

http://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/laboratoriemedicin/
Analysportalen Labmedicin Skåne


alt.

Mikrobiologen
SU/Sahlgrenska


BREV:
Box 7193
402 34 Göteborg

PAKET:
Guldhedsgatan 10 A
413 46 Göteborg

Bakteriologi
tfn 031 - 342 46 31
Virologi
tfn 031 - 342 47 41
Analyslista SU Bakterieologi och Virologi
www.sahlgrenska.se/su/mikrobiologi

Immunologi
tfn 031 - 342 49 17
Analyslista SU Immunologi och-Transfusionsmedicin
www.sahlgrenska.se/su/immunologi

Remiss:

Skåne Serologi/Virologi alt Konsult

USiL:
Remiss kan erhållas på: www.skane.se/sv/Webbplatser/Labmedicin_Skane/Remisser/
direktlänk remiss serologi/virologi Skåne

SU:
Remiss kan erhållas på: direktlänk remiss virologen SU
Provtagningsmaterial:

EDTA-rör (K2E) 6 mL lila propp

Kommentar/mer info: Centrifugeras ej
Uppdaterad 2015-06-08 kl 11:28 av Joel Holm