Analysförteckning

Sök på bokstav:

F-Elastas
Analyserande lab:

EXTERN SU Mikro

Provet skickas till Klinisk Kemi Halland
Falkenberg 0346-560 82
Halmstad 035-13 18 00
Kungsbacka 0300-56 51 67
Varberg 0340-48 14 25

För vidarebefordran till:

Mikrobiologen
SU/Sahlgrenska

Box 7193
402 34 Göteborg

Bakteriologi och virologi
Se Analyslista mikrobiologi och virologi
tfn bakteriologi 031 - 342 46 31
tfn virologi 031 - 342 47 41

Immunologi
Se Analyslista immunologi
tfn 031 - 342 49 17
Remiss:

SU Imm - Immunologi

Remiss kan hämtas från Remisser och anvisningar
Klinisk immunologi och transfusionsmedicin
» Remiss SU Immunologi
Provtagningsmaterial:

Faeces i 10 mL plaströr med sked Mediq artnr 53911.

För analysen krävs minst att 1/3 av burken fylls.
Vid förvaring >3 dygn fryses provet.
Uppdaterad 2017-01-29 kl 05:57 av Joel Holm